2012. április 10., kedd

A költészet napjára
"... a lírai művekben az alkotó megnyilatkozása közvetlenebb, személyesebb (szubjektívebb), mint a sokszereplős, cselekményes epikai vagy drámai művekben.
A lírai művek (alapvetően, de nem kizárólagosan) verses formában íródnak.
A hagyományos műfaji kereteken – dal, óda és válfajai,epigrammaelégia – kívül sokféle szempontból csoportosíthatjuk a lírai alkotásokat.
A tartalmi elemek mellett a lírai művekben különösen fontosak a szerkezeti megoldások, a kifejezőeszközök, a stíluselemek, a költői képek, alakzatok, a zeneiség eszközei. 

Az érzelmek tartalma, erőssége (intenzitása) különbözteti meg:

  • a hangulatlírát, melyet bensőséges megszólalás, fokozott zeneiség és minimális érzelmi hőfok jellemez (legjellemzőbb műfaja a dal, és más műfaji változataiban is a zeneiség és a dalszerűség a meghatározó) és az érzelmi lírát, melyben az érzelmek határozottabbak, tudatosabbak (az elégia és az óda számos változata ide sorolható);és
  • a gondolati lírát, melyben a gondolati elem, a gondolatiság a meghatározó. (erre a típusra a filozófiai költészet, a didaktikus líra vagy az intellektuális líra kategóriáit is használják)."
(Forrás: innen)

...............................................................

Talán soha annyira nem volt szükségünk szép szavakra, dallamra, szemnek kedves sorokra, ritmusra és lüktetésre, mint manapság...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése